جانِ من هستی ولی از تن جدا افتاده‌ای.. هشت پیکر از شهدای مدافع حرم تفحص شده‌ در خان طومان به میهن بازگشتند. تیزری در این باره به کارگردانی محمد امین امامی