حاج قاسم سلیمانی ضمن وصف رشادت‌های ‎شهید مصطفی صدرزاده (سید ابراهیم): من واقعا عاشق سید ابراهیم بودم بمناسبت سالگرد شهادت مصطفی صدرزاده