باید به جای کادر درمان بود تا زحماتشون درک بشه فقط نیم ساعت کی طاقتشو داره این لباسها و رو بپوشه؟!