از مجموعه کارتون زیبای کهکشان خلاقیت که در جهت پرورش استعداد کودکان برنامه سازی و از شبکه پویا سیما پخش شده است، این قسمت اردوی خانوادگی