خانم معلم راضیه توکلی در این کلاس به شب و روز توضیح کره زمین می پردازد در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران مورخ 30 مهر 99 و در ادامه توضیح فواید خورشید در زمین