در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما مورخ 30 مهر 99 خانم معلم لیلا امروز به نوآموزان اول ابتدا دست ورزی می کنندتم چهار بعد صفحه 27 و 28 کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی را آموزش می دهند.