آموزش ساخت ظروف دست ساز رزینی توسط خانم حمزه در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/7/29