روایت شیرین از حضرت علی امیرالمومنین سلام الله علیه در دانستن زبان ناقوس که برای جناب عمار نقل کرد در این کلیپ استاد مهدی امین فروغی در سال 98 به شیوایی آن را بیان می کنند. اهل الدنیا خلع الدینا مهلا مهلا رفقا رفقا...