روزنامه صهیونیستی جروزالم پست گزارش داد دعوای دسته‌ جمعی نظامیان صهیونیست در پادگان آموزشی هار کرین که میان تیپ جفعاتی و هنگ شناسایی رخ داد، ۲۱ نفر زخمی برجای گذاشته است.