مجموعه انیمیشن گاگولا این‌قسمت: بسیاری از مقتصدین گفتن اگر ریال همینجوری پایین بکشه کارش تمومه.