یارا دلبر و دلدارا ماه جهان آرا، می کشد عشق تو آخر سر ما را ، جانا سید و مولانا، حضرت سلطانا، تشنه تو هستم سید عطشانا... با نوای سید مجید بنی فاطمه صفر سال 99