به فداش آخ که چه اربابی، تو همون عشقی که نایابی، تو دردونه ی ابوترابی.. شب سوم صفر ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ هیئت روضة الحسین (ع) مشهد بانوای کـربلایی جـواد مقـدم