محمدرضا شجریان، استاد آواز سنتی ایران ساعاتی قبل درگذشت. در این ویدئو پستی و بلندی زندگی سیاسی استاد شجریان را ببینید. روحش شاد