قدم به قدم، تاکربلات می‌خونم می‌خونم/ باپای دل و با چشمای بارونم بارونم/ منو خودت کربلا کشوندی میدونم میدونم/ حرارت عشقت حسین، تودلای آزاده‌ست/ لب ترکن جون بخواه، دلای ما آماده‌ست ... نماهنگ قدم به قدم تا کربلات میخونم بانوای: حاج‌میثم‌مطیعی با زیر نویس عربی