‏این دو دقیقه نبرد بین پدافند و جنگنده رو ببینید . کوچک ترین اشتباه کار یکی شون رو تمام می کنه #تسلیحات_پیشرفته