مریض غیر مسلمونم میارن/ که شفا آش رو از همین تربت بگیره . کلیپ استوری اینستا و وضعیت واتساپ ویژه اربعین حسینی با نوای رضا صادقی .