جالبه هر کی با هر دینی که باشه/ دل به دریا زده و تو این مسیره ... استوری موشن پیاده روی اربعین با صدای رضا صادقی .