روضه سوزناک مخصوص جامانده های پیاده روی اربعین حسینی با نوای حاج حیدر خمسه .