به کی اعتماد کنم خودت بگو/ منم و تو و هزار تا آرزو/ حرف مرگ و زندگیمون وسطه/ زندگیه من بساط روضته/ اگه بنا به مردنه/ کی بهتر از محرم ... سینه زنی شور با نوای کربلایی حمید علیمی در هیئت ام ابیها سلام الله قم سال 1399