محاله از ولایتت جدا بشم/ هزار مرتبه م اگه فدا بشم/ جدایی از تو آتیش جهنمه... حتی خوابشم/ منم آوردی، ازت ممنونم ... با نوای میثم مطیعی .