ثریا علوی نژاد روانشناس کودک: آداب سلام کردن و خداحافظی کردن یکی از مهم ترین آدابیه که هر والدی دوست داره که بچش در بهترین و شکیل ترین حالت ممکن با اعضای خانواده افراد آشنایی که باهاشون مواجهه میشه تو یک مهمانی انجام بده ...