من از قافله جا مونده کجا گریه کنم/ چی میشد میون این پیاده ها گریه کنم . استوری مخصوص جامانده های اربعین حسینی با صدای رضا صادقی .