چشامو می بندم دوباره وا می کنم/ تو گریه می خندم صحنو نگاه می کنم/ خواب نیست رویا نیست/ انگاری واقعا منم تو حرمم ... نماهنگ مداحی با نوای محسن عراقی .