صحبت های دکتر محمدی معاون داروی وزارت بهداشت، درباره ی گروه های اولویتی واکسن آنفولانزا و مراقبت های بهداشتی