تنظیم استودیویی مداحی امسال اربعین با صدای روح الله رحیمیان | برای من شبیه خوابه، خبرایی که شنیدم، چقدر پیاده رفتم به تو اما نرسیدم...