آنچه شهید باقری از ترس مرگ و جلو نرفتن در میدان نبرد می‌گوید: شهید نشویم، میمیریم!!