مستند یا گزارش مضحک کودتای خزنده در سپاه در شبکه bbc نشان از دریوزگی جریان رسانه‌ای غرب است که با تمرکز روی مواردی و پرداخت ناقص و ابتر به آن و ربط دادن به اتفاقات سیاسی-اجتماعی کشور در سال‌های بعد، سعی در به هم زدن و بدبین کردن مردم نسبت به رویداد‌هایی مقدس نظیر دفاع مقدس را دنبال می‌کنند در صورتی که بعضی از این قبیل فیلم‌هایی که در این پست قرار دادم و یا کمک‌های نامحدود تسهیلاتی پیشرفته‌ی کشور‌های غربی و شرقی از جمله شوروی و امریکا و آلمان و انگلستان و فرانسه و... در طول جنگ به صدام حرفی نمی‌زنند و صرفا به تحریف اصل حادثه مشغولند تا....