تروریسم رسانه‌ای غرب بر ضد ایران در روزهای کرونا، چیز عجیب و تازه‌ای نیست... رویکرد دوگانه‌ی غرب در این سالها هدف او را از خبررسانی روشن کرده است. کارگردان: محمد‎امین حسینی به سفارش سازمان هنری رسانه‌ای اوج.