مداحی محمدحسین پویانفر در بزرگترین گلزار شهدای جهان، دوشنبه ۳۱ شهریور ،شب اول