بعد از برد شیرین پرسپولیس با گل عیسی آل کثیر صحبت های وی را در پایان بازی در رختکن تیم می بینیم