هیچی نمیشه اگر تو نخوای! وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُهَا و هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر آنکه او آگاه است، دلشوره نداره، کسی که میدونه حتی یه برگ از درخت نمی افته ، اگر تو نخوای! میدونم حواست بهم هست ... سوره انعام آیه 59