نماهنگ زیبای شور و اشتیاق مردم عراق برای پیاده روی اربعین ، همچنین مردم عراق قدردان حشدالشعبی و شهدای مقاومت از جمله شهید ابومهندس و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستند.