زیارت چیست؟ مداحی حاج مهدی رسولی با موضوع اربعین | روز ششم ماه صفر المظفر ۱۴۴۲، پنجشنبه سوم مهرماه ۱۳۹۹ هیئت‌ثاراللّه‌ زنجان