تیزر فرهنگی مداد رنگی 🔸 کارگردان: رضا کشاورز 🔹 تهیه‌کننده: محمدجواد موحد 🔸 نویسنده: حمیدرضا رنجبرزاده 🔘 محصول پویش ملی مشق احسان (ستاد اجرایی فرمان امام)