کلیپ طنز | دی‌بی‌سی فارسی برای اولین بار منتشر می‌کند: صداهای جلسه‌‌ی محرمانه فرماندهان ایرانی در زمان جنگ ایران و عراق