سخنگوی شورای نگهبان : شاید در دوره‌های آتی رئیس‌جمهور زن هم داشته باشیم! ___________ چرا که نه ... ما مردهای ایرانی افتخارمی کنیم همیشه از خانومهای با تقوای ایرانی حتی درس هم یگیریم ..!!! از نگاه ما ایرانی ها فرقی بین زن و مرد نیست... تفاوت ومعیار خواه مرد باشه خواه زن تقواست!!! نه سلبریتی یا نمونه های به ظاهر باتقوا ...!!! شایسته سالاری دقیقا همون تقوا ست ...!! وتقوا نه به شعار که به عمل در جز داشته باشه!!! اگه حقیقتا چنین نمونه ای از کدبانوها و کدآماهای ایرانی هستند این گوی و این میدون .. !! ومطمئنن تایید اکثریت مردهای ایرانی به پای این چنین اشخاصی میخوره !!!