‌دل درد ، دل پیچه یا هر چیزی غیر دل، ویدیویی درباره ی آنچه سریال "دل"بر سر ما آورد 😄🤷‍♂️ اثری از شهاب جعفرنژاد