یک نهیب جدی و چندسوال...!! چرا مردم ایران حرام خوار شده اند؟ استاد واقعی کیست ؟ تربیت و تعلیم اسلامی چیست؟ حلال خوردن چگونه؟ حجاب یا زکات ؟ تزکیه مال یا موی سر زنان و لباس نیم آستین پسران؟ اقتصاد مهمتر است یا فرهنگ ؟ زنده کردن اقتصاد یا کشتن اقتصاد بشری؟ الگو گرفتن از سلبریتی ها یا شهدا ؟ برداشت آزاد ...!