براساس شعری محمدحسن مهدویانی که در دیدار سال ۱۳۹۲ جمعی از شاعران با رهبر انقلاب درباره محکومیت توهین به پیامبر اسلام (ص) خوانده است، نماهنگ «جاوید محمد(ص)» منتشر شد