برون آورد سر از برج محمل/ سری را دید بر، نی کرده منزل/ سر پر خون پیشانی شکسته/ غبار غم به رخسارش نشسته ... روضه سر بریده اباعبدالله الحسین علیه السلام با نوای گرم شیخ احمد کافی .