اذعان لابی صهیونیستی ای‌ پک" (AIPAK#) به قدرت نظامی ایران در عرصه موشک‌های بالستیک، هواپیماهای بدون سرنشین و سایبری.