امام رضا (ع) می‌فرماید: یک کار نیک پنهانى، با هفتاد کار نیک (آشکار) برابرى مى‌کند. بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) براساس حدیث امام مهربانی‌‌ها، فیلم کوتاه «صدقه پنهان» را تولید و منتشر کرده است.