بیانات مقام معظم رهبری در هفته دولت با اعضای دولت در مورد اینکه یک دولت اسلامی چه ویژگی باید داشته باشد ؟