روایتی ببینید از تجربه بازگشایی مدارس در کشورهای مختلف؛ مدارس آلمان تنها یک هفته پس از بازگشایی با دانش‌آموزان کرونایی روبرو شدند! ‌چرا با وجود تجربه بد کشورهای دیگر، دولت تصمیم به بازگشایی مدارس گرفت؟