رفیق اربعین فصلِ غم یادته؟/ تو جاده میرفتیم با هم یادته؟/ تو هیئت دعامون فقط کربلا…/ چه راحت میرفتیم حرم؛ یادته؟ ... نماهنگ دیدنی مداحی حسن عطایی برای اربعین .