رونالدو به دلیل عفونت انگشت پا که گفته می‌شد ناشی از نیش زنبور بوده نتوانست در بازی پرتغال - کرواسی وارد زمین شود و بازی تیمش را از روی سکوها دنبال کرد. اما تصاویر رونالدو بر روی سکوهای ورزشگاه که در آنها کریستیانو ماسک تنفسی بر صورت ندارد باعث شده از او انتقادهایی انجام شود.