کار زیبای امیر کرمانشاهی و حضور او در میان کارتن خواب های اطراف شهر مشهد و ذکر مصیبت و روضه خوانی اباعبدالله علیه السلام .