این ویدئو آموزشی را به بچه‌هایتان نشان دهید تا برای رفتن به مدرسه در شرایط کرونایی آماده باشند