گفتاری از حجت الاسلام علوی | بازار بورس سقوط می‌کند مردم به تلاطم می‌افتند اما انسانیت را ازش سقوط کردیم هیچ تلاطمی وجود ندارد...