خواستی پیرهن کهنه چرا یوسف من؟/ گرگ‌های سر راه تو چه دینی دارند؟/ این جماعت سرشان گرم کدام اسلام است؟/ که از آیینۀ پیغمبرشان بیزارند/ تو که از روز تولد شدی آرامِ دلم/ نرو اینگونه شتابان و نکن حیرانم/ بوسه‌ای زیر گلویت زده‌ام اما باز/ بروی، می‌روم از حال، خودم می‌دانم ... روضه وداع امام حسین علیه السلام با نوای شیخ احمد کافی .